Təşkilati-hüquqi forma
   Dövr
   VÖEN
  Rəyin nömrəsi
  
Təsərrüfat subyektinin adı VÖEN-i Göstərilmiş xidmətin növü Audit rəyi verən auditor təşkilatının (sərbəst auditor) adı Audit rəyinin nəticəsi Auditor rəyinin verilmə tarixi Rəyin nömrəsi Yoxlama dövrü